Dansker udnævnt til NATO-generalsekretær

af Mikkel Stjernholm Kragh

 

Bibelens ord gik i opfyldelse den 4. april, 2009, da Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen blev udnævnt til kommende generalsekretær for NATO, den militære alliance, der omfatter langt størstedelen af nationerne af israelitisk oprindelse.

Én af de ting, som danskerne husker Anders Fogh Rasmussen bedst for, er hans ubetingede – og ofte meget upopulære – støtte til USA's tidligere præsident Bushs krige i Irak og Aghanistan. Den almindelige opfattelse er, at dette er den primære årsag til, at Anders Fogh Rasmussen blev udnævnt til kommende generalsekretær for NATO.

Den modige Dans stamme

Ud af alle nationerne, som deltager i den amerikansk-ledede krig i Afghanistan, er Danmark det land, der har mistet flest soldater sammenlignet med landets befolkningstal (efterfulgt af Canada, Storbritannien, Estland og som nr. 5 USA). I april 2008 besøgte USA's forsvarsminister Robert Gates Danmark, og roste Danmark for at være én af den håndfuld af NATO-lande, der bar byrden i krigen i Afghanistan. Her er nogle paraleller til Samson, den navnkundige og modige dommer af Dans stamme, der forsvarede Israels stammer (Dommerne kap. 13-16).

 

"Dan er en løveunge, som springer frem fra Basan." (5. Mose 33:22)

 

Mose velsignelse til Dan

 

Da Moses velsignede Israels stammer før de indtog det forjættede land, da profeterede Moses ikke bare om stammerne – han gav dem velsignelser. Det står skrevet, at Moses gav følgende velsignelse til Dans stamme:

”Om Dan sagde han: Dan er en løveunge, som springer frem fra Basan.” (5. Mose 33:22)

Da de 12 stammer levede i Kana’an, havde Dan to forskellige territorier. Dans første territorie grænsede op til Efraim, Juda og Benjamin, samt filisterne. Dette territorie var for lille til Dans stamme, så stammen indtog derfor dens andet territorie i det allernordligste Kana’an, med Naftali og Aser mod vest, og den halve Manasses stamme i Gilead og Basan mod øst.

Basan, Gilead og Amerika

Gilead var søn af Makir, som var søn af Manasse og dennes aramaiske konkubine (1. Krønike 7:14). Navnet Makir minder sågar om Amerika. Basan og Gilead var den halve Manasses stammes territorie øst for Jordan-floden.

Basan og Gilead svarer til de ”udpræget amerikanske” aspekter af Amerika, i modsætning til den halve Manasses stamme i selve det forjættede land (mellem Efraims, Issakars og Zebulons territorier), som derimod svarer til de mere moderate, britisk- og europæisk-orienterede aspekter af Amerika. Upstate New York, hvor jeg har boet i mere end et år, er f.eks. ikke mere forskelligt fra Danmark, end Storbritannien eller Tyskland er forskellige fra Danmark.

Da Moses velsignede Dans stamme, idet han sagde: ”Dan er en løveunge, som springer frem fra Basan”, så betød det, at Dan ville blive velsignet af denne velsignelse, når Dan ”sprang frem”, fulgte eller blev inspireret af de ”udpræget amerikanske” aspekter af Amerika.

Bushs præsidentperiode repræsenterer Amerika i sit ”Basan-aspekt”. Bush var fra Texas, og krigene i Irak og Afghanistan blev startet næsten udelukkende for at tjene amerikanske (og jødiske) interesser.

Højeste embede for en dansker

Det var i disse amerikansk anførte krige, at Anders Fogh Rasmussen gav Danmarks ubetingede støtte lige fra starten.

Ved at støtte den særdeles amerikanske præsident Bush og hans amerikansk anførte krige har Anders Fogh Rasmussen derved – uden at være klar over det – personligt modtaget Mose velsignelse til Dan, hvilket bevidnes ved den kendsgerning, at han nu er blevet udnævnt til det højeste internationale embede, som en dansker nogensinde har haft.

Mose velsignelse til Dans stamme er imidlertid til hele Dans stamme, og ikke til Anders Fogh Rasmussen i særdeleshed.

 

april 2009

 

Hjem/Home            Artikler/Articles