De banebrydende danitter

Fra Wake Up! januar, 1980 (daværende organ for British-Israel-World Federation)

 

Dan var den banebrydende klan (5. Mose 33:22), og Europas store floder og sejlløb er vidnesbyrder om stammevanen med at navngive steder ”efter deres fader Dan” (Dommerne 18:29).

Det følgende er et par eksempler på denne skik plukket fra Dan: Lost and Found af den nu afdøde H.H. Pain.

I Europa er der DONau, DANaster (D’Niestr), DANapris (D’Nieper), den russiske DON, RhoDAN (nu Rhône), DANzig ved CoDANus Golfen (nu Østersøen) og DANmark (DANS land). Der er en flod DON i Aberdeenshire og endnu en i Yorkshire. På sidstnævnte ligger DONcaster, som på gamle kort staves DONcastre. Devonshire er atter det moderne navn for DANnonia.

I Irland er der bl.a.: DUNdalk, DONegal og DONaghadee – oversat betyder sidstnævnte ’Dan er mit vidne’.

Dan, der var kendt for sine søfartsaktiviteter (Dommerne 5:17), efterlod også sit navn langs Middelhavets kyst. De tre slående eksempler er MaureTANien (den nordafrikanske kyst omkring Algeriet), som på hebraisk betyder DANs bosættelse eller koloni; og SarDINien (Sar-DON-i), som betyder udvandrede, adspredte eller udskilte DANITTER.

I sin History of Ireland fortæller Keating os, at:

”Dan-ans var et lærd og rigt folk: de forlod Grækenland efter et slag med assyrerne og tog til Irland og også til Danmark, og kaldte det DANmares, Dans land.”

Som et modigt, søfarende folk måtte de kæmpe deres vej ind i de britiske øer imod en anstrengende opposition fra deres slægtninge, anglerne, sakserne og jyderne. I de niende og tiende århundreder sejlede de over Nordsøen fra Danmark og SkanDINavien. Begge disse steder bærer benævnelsen ’DAN’. Det er højst sandsynligt, at mange af disse DANER var DANITTER, der havde det for vane at navngive steder ”efter Dan, deres fader”.

Efter en lang strid med Saksernes Kongerige, der dominerede under Alfred den Store, vandt danerne under Knud den øvre hånd og kongeriget smeltede gradvist sammen – klar til den endelige konsolidering under Wilhelm Erobreren, da bagtroppen af det vandrende ISRAEL ankom til det udvalgte sted.

 

 

Hjem/Home            Artikler/Articles