Muhammed-tegningerne i lys af Bibel-profeti

Af Mikkel Stjernholm Kragh

 

Udgivelsen af Muhammed-tegningerne i september 2005 og Danmarks standhaftighed i den efterfølgende Muhammed-krise var i nøje overensstemmelse med den israelitiske Dans stammes kendetegn.

Dan: en slange, som bider hesten i hælen

Da patriarken Israel velsignede sine 12 sønner, sagde han om Dan:

”Dan dømmer sit folk så godt som nogen Israels stamme. Dan blive en slange ved vejen, en giftsnog ved stien, som bider hesten i hælen, så rytteren styrter bagover! – På din frelse bier jeg, HERRE!” (1. Mose 49:16-18)

Denne profeti blev blev opfyldt i Muhammed-tegningerne ved, at resultatet af den efterfølgende Muhammed-krise blev, at det nu er blevet almindeligt acceptabelt at kritisere islam i Danmark. Før Muhammed-tegningerne var der en udbredt frygt og tilbageholdenhed i Danmark for at kritisere islam.

På den måde har den ekspanderende islam fået trængere kår, både i Danmark og i resten af den kristne vestlige verden, efter at Jyllands-Posten udgav Muhammed-tegningerne. Jyllands-Posten bed islam i hælen, og den radikale islamistiske rytter styrtede bagover, og så blev det endeligt muligt for danskerne at tale åbent ud om islam.

Samson af Dans stamme

Der er også en parallel mellem Muhammed-krisen og Samson af Dans stamme.

Efter at israelitterne havde erobret Kana’an, var Israels 12 stammer forenet i et løst forbund ledet af en dommer. Selve det hebraiske navn Dan betyder i øvrigt dommer! En af de mest berømte dommere var Samson, som var af Dans stamme og levede i begyndelsen af det 11. årh. f.Kr. Man kan læse om Samson i Dommer-bogen kap. 13-16.

 

Ovenfor: Træsnit af Samson in Roskilde Domkirke

 

Da Samson blev født, havde filisterne herredømmet over en stor del af Israel. Gud lod Samson blive dommer i Israel, fordi han skulle gøre de første skridt til at befri israelitterne fra filisternes herredømme, som Guds engel sagde til Samsons mor om Samson:

”Thi se, du skal blive frugtsommelig og føde en søn. Der må ikke komme ragekniv på hans hoved, thi drengen skal være en Guds nasiræer fra moders liv af; og han skal gøre de første skridt til at frelse Israel af filisternes hånd!” (Dommerne 13:5)

Samson forelskede sig i adskillige filister-kvinder, og til tider var han filisternes kammerat, mens han på andre tidspunkter sloges med filisterne. Til sidst lykkedes det dog filisterne at fange Samson, og mens filisterne morede sig over den fangne Samson i en stor hal, rev Samson hallens bærende søjler ned, så hallen styrtede sammen over ham selv og flere tusinde filistre (jf. 1. Mose 49:17).

I billedlig forstand kan filisterne sammenlignes med nutidens islam, mens Israel kan sammenlignes med den kristne verden.

Ligesom Samson elskede adskillige filister-kvinder, så havde Danmark engang en af de mest åbne indvandrings-politikker i Europa. Ligesom Samson senere kæmpede med filisterne, så har Danmark i dag en af de mest restriktive indvandrings-politikker i Europa.

Årsagerne til Samsons kampe med filisterne var godt nok vidt forskellige fra Danmark og den muslimske verden i Muhammed-krisen. Men de har det tilfælles, at i Samsons tilfælde startede Dan en slåskamp mod filisterne, og med Muhammed-tegningerne og Muhammed-krisen startede Danmark en stor konflikt mellem Danmark og det meste af den vestlige verden på den ene side, og den muslimske verden på den anden side.

Det er i denne forbindelse vigtigt at huske på, at Samsons kampe med filisterne faktisk banede vejen for Israels befrielse.

 

oktober 2009

 

Hjem/Home            Artikler/Articles