Alle nationer, racer og hudfarver er lige i Kristus,

og der er intet i vejen med raceblandede ægteskaberDet mener de fleste kristne. Derfor kan det synes overflødigt at forklare, hvorfor dette er sandt, hvis det ikke var fordi, at jeg indtil 2009-2010 ikke mente, at det var sandt og skrev om det på dette website, i det lille hæfte Israel Visionen (2004) og andetsteds.


Hvorfor alle nationer, racer og hudfarver er lige i Kristus


Hele Bibelen, alle de 66 bøger, der udgør det Gamle Testamente og det Nye Testamente, er Guds Ord. Men pagten mellem Gud og menneskeheden er det Nye Testamente (den Nye Pagt), ikke det Gamle Testamente (den Gamle Pagt).


Når han siger en ‘ny pagt’, har han dermed erklæret, at den første er forældet; men det, som er ved at blive forældet og gammelt, er nær ved at forsvinde.” (Heb 8:13)


Kristus løskøbte os fra lovens forbandelse, idet han blev en forbandelse for vor skyld (thi der star skrevet: ‘Forbandet hver den, der hænger på et træ’), for at den velsignelse, som blev givet til Abraham, måtte blive hedningerne til del i Kristus Jesus” (Gal. 3:13-14)


Under det Gamle Testamente elskede Gud én nation, Israel, mere end verdens øvrige nationer. Men under det Nye Testamente er alle mennesker af hvilken nation, race eller hudfarve, de end måtte have, lige i Herrens øjne, når de tror på Herren Jesus Kristus.


Alle er I nemlig i Jesus Kristus Guds børn ved troen. Thi alle I, som blev døbt til Kristus, har iført jer Kristus. Her er ikke forskel på jøde og græker, træl og fri, mand og kvinde; thi alle er I én i Kristus Jesus. Men når I hører Kristus til, da er I jo Abrahams afkom, arvinger i kraft af forjættelse.” (Gal. 3:26-29)


Abrahams kødelige afkom” er efterkommerne af Israels 12 stammer, og også andre, og det er dem, som dette website nordiskisrael.dk handler om.


Men “Abrahams afkom”, som Skt. Paulus forklarer om i Galaterbrevet, er ikke Abrahams kødelige afkom. Skt. Paulus gør det meget klart, at ”Abrahams afkom” er alle dem, der tror på Herren Jesus Kristus, og ikke de millioner af individer, der er Abrahams, Isaks og Israels kødelige efterkommere.

Alle er derfor lige i Kristus, hvad enten de er israelitter eller ikke-israelitter, jøder eller grækere, sorte, hvide, gule eller brune.


Hvorfor der ikke er noget i vejen med raceblandede ægteskaber


I det Nye Testamente er der ikke et eneste vers, der kan bruges til at argumentere for, at der skulle være noget i vejen med raceblandede ægteskaber. Men i det Gamle Testamente er der en hel del love, der forbyder israelitterne at gifte sig med ikke-israelitter (såsom 5 Mos 7:1-3 og Ezra 10:17-44). Men eftersom kristne følger det Nye Testamente, og ikke det Gamle Testamente, så er de love nu fuldstændig irrelevante.


Hvide mennesker er ikke en race. Der er ingen “hvid race”


Mennesker af europæisk afstamning med hvid hud kaldes hvide og nogen gange den hvide race. Og hvis hvide mennesker nedstammede fra én gruppe folkeslag, så kunne de godt kaldes for den ”hvide race”. Men et studie af Y-DNA-haplogrupper viser, at hvide europæere ikke nedstammer fra én gruppe af folkeslag, men fra adskillige meget forskellige folkeslag, og at nogle hvide etniske grupper er ligeså tæt beslægtede med jøder, arabere, indere, iranere og øst-asiater, som de er med andre hvide europæere.


Jeg skrev om dette i maj 2010 i artiklen Y-DNA Haplogroups links Nordic and Germanic people to Arabs and Jews.


En Y-DNA-haplogruppe videregives fra fader til søn o.s.v., mens en mtDNA-haplogruppe videregives fra moder til datter o.s.v.


Langt størstedelen af hvide europæiske mænd tilhører tre forskellige Y-DNA-haplogrupper: R, I og N.


Den “indo-europæiske” Hpg R


Hpg R er den mest almindelige blandt hvide europæere, men den er også meget almindelig blandt indere, pakistanere og iranere. Én forgrening af Hpg R, Hpg R1a, anses af de fleste for at være den mest udbredte blandt proto-indo-europæerne,i hvilket forklarer, hvorfor den er så almindelige både i Europa, Iran, Pakistan og Indien.


Kære læser, sammenlign venligst procentdelen af Hpg R blandt europæere med inderes, pakistaneres og iraneres.


Hpg R-procentdele af europæiske folkeslag: Danskere (58%), nordmænd (43%), nederlændere (53%), belgiere (67%), englændere fra midt-England (67%), skotter (81%), irere (82%), tyskere (56%), spaniere (70%), litauere (36%), polakker (69%), ukrainere (60%) og russere (53%).ii

Hpg R-procenter blandt indere og pakistanere (begge 45%)iii og iranere (21-22%)iv.


Den “abrahamiske” Hpg IJ


Hpg I er meget almindelig i Skandinavien og Nordeuropa, og det er denne haplogruppe, som jeg mener er forbundet med Israels fortabte stammer.

Hpg I-procentdele: Danmark (39%), Sverige (36%), Nederlandene (20%), England (19%), Tyskland (24%).v


Hpg I’s nærmeste slægtning er Hpg J, som er den mest udbredte haplogruppe blandt jøder og arabere, som mere eller mindre nedstammer fra Judas stamme, ismaelitterne og andre af Abrahams kødelige efterkommere.


Hpg J-procentdele: Ashkenazi-jøder (38%-43%), arabere, Yemen (82%),arabere, Qatar (67%), arabere, Libanon (45%), saudi-arabere (40%), arabere, Egypten (32%).


Eftersom haplogrupperne I og J (eller Hpg IJ) er så almindelige blandt folkeslag, der anses for at være Abrahams kødelige efterkommere, så kunne Hpg IJ kaldes for ”Abrahams haplogruppe”.


Den “asiatiske” Hpg N


Den tredje almindelige haplogruppe blandt hvide europæere er Hpg N, som specielt er almindelig i Nordøst-Europa og det nordlige Sibirien.

Hpg N-procentdele: Finner (60%), samer (40%), Baltikum (45%), russere (10%-20%), yakutter (det nordøstlige Sibirien) (75%), nenetter/samojeder (det nordlige Central-Sibirien) (75%).vi


Finner og de baltiske folkeslag anses næsten altid for hvide europæere, mens yakutter og nenetter/samojeder anses for racemæssigt at være gule/mongoloide/øst-asiatiske.


Hpg N’s nærmeste slægtning er Hpg O, som 80%-90% af alle mænd i Øst-Asien og Sydøst-Asien tilhører.vii


Når Hpg N er så almindelig blandt finner og er nært beslægtet med øst-asiater, så giver det mening, at finsk, estisk og ungarsk er blandt de eneste europæiske sprog, der ikke er indo-europæiske. Så giver det også mening, at mange finners øjenlåg er lidt skæve som øst-asiaters øjenlåg. Så giver det også mening, at ungarere bruger deres familienavn først og derefter deres personlige navn, præcis ligesom kineserne gør det. (F.eks.: I Ungarn kaldes den østrig-ungarske komponist Franz Liszt/Ferenc Liszt for Liszt Ferenc, og premierministeren Victor Orbán kaldes Orbán Victor.)


Hvorfor der ikke er noget i vejen med raceblandede ægteskaber


Eftersom forskellige hvide europæiske etniske grupper genetisk er ret tæt beslægtede med indere, pakistanere og iranere, og jøder og arabere, og øst-asiater, så giver det ikke mening at anse dem for forskellige racer. De er forskellige, når det angår deres hudfarve, deres etnicitet, deres kulturer og ofte deres religion, men ikke genetisk eller racemæssigt.


Konklusionen er, at hvide europæere ikke er en race. Hvis de var en race, kunne man i det mindste argumentere for eller imod at blande racerne. F.eks. praktiserer folk, der avler hunde, katte og heste, ikke raceblanding. Men når hvid-hudede mennesker ikke engang er en race, så er der absolut intet argument for, at der skulle være noget i vejen med raceblandede ægteskaber.


Mikkel S. Kragh

maj 2015

i http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R-M420

iihttp://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_European_populations

iiihttp://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_South_Asian_populations

ivhttp://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_by_ethnic_group

vhttp://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M253

vihttp://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N-M231

viihttp://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_O-M175