Dans stammes fingeraftryk på Dannebrog


af Mikkel S. Kragh


Det danske flag, Dannebrog, indeholder flere fingerpeg, der forbinder nutidens danskere med Dans stamme, én af Israels 12 stammer fra det Gamle Testamente.


Fingerpeg #1: Ældste flag stadig i brug


Det første fingerpeg er, at Dannebrog er verdens ældste national-flag, som stadig er i brug. Dannebrog har været i brug siden det 13. eller 14. årh. Ifølge historikere er det sikkert, at Dannebrog var i brug i det 14. årh. Historikere har ikke fundet bevis for, at det var i brug i det 13. årh. Men det betyder jo ikke, at det ikke var i brug på den tid.


Den bibelske parallel til dette er, at Dan er den første af de 12 patriarker, der nævnes i Bibelen, på trods af, at Dan kun var Jakobs 5. søn. Dans fødsel beskrives i 1 Mose kap. 30, men første gang vi støder på Dans navn er allerede i 1 Mose kap. 14, hvor Abraham (Abram) redder sin nevø, Lot:


Da Abram hørte, at hans slægtning [Lot] var taget til fange, mønstrede han sine våbenføre mænd, der var født som hans trælle, 318 mand, og forfulgte dem helt til Dan.” (1 Mose 14:14)


Abraham var Dans oldefar, og da dette fandt sted, var Isak, Dans farfar, end ikke født. Og dog er Dans navn dér. Der må selvsagt have været et andet navn dér oprindeligt, men så må en skriftklog have ændret navnet til “Dan”, så læseren af Mosebøgerne vidste, hvilket sted teksten hentydede til. Men i sidste ende var dette ikke en skriftklogs egen beslutning. Gud havde en grund til at placere Dans navn i 1 Mose 14:14.


Fingerpeg #2: Dannebrogs oprindelse


Det andet fingerpeg er Dannebrogs oprindelse.


Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra Himlen under et korstog anført af Kong Valdemar II Sejr i Estland den 15. juni, 1219. Korstogets formål var at konvertere de hedenske estere til kristendommen. En mere realistisk version af denne historie er, at det var et flag tilhørende Johanitter-Ordenen. De tog del i korstoget, og flaget blev hvirvlet op i luften og landede tæt på den danske konge.


Johanitter-Ordenen, også kendte som Ridder-Ordenen af Skt Johannes' Hospital i Jerusalem, var en af de store korstogsordener. Deres flag er rødt med et hvidt kors i midten. Dette flag dannede grundlaget for Dannebrog.


Når korsridderne eskorterede pilgrimme til og fra det Hellige Land, ville Tempelridderne gå forrest, fordi de blev anset for at være den stærkeste af korsfarer-ordenerne. Johanitterridderne ville gå bag pilgrimmene for at beskytte dem mod angreb bagfra, da de blev anset for at være den næststærkeste korsfarer-orden. Fra deres grundlæggelse var Johanitter-Ordenen en hospitals-orden, hvis hovedformål var at tage sig af sårede og døende pilgrimme og korsfarere. De var også riddere med våben og rustninger, fordi de ville blive angrebet, hvis de ikke var i stand til at forsvare sig selv.


Den bibelske parallel til dette er, da Israel vandrede i ørkenen efter udgangen af Egypten. Da de 12 stammer vandrede i ørkenen, var de inddelt i 4 lejre eller fanehære, der slog lejr omkring Pagtens Ark, Tabernaklet, Moses og Levis stamme i midten. Når Israel vandrede fra et sted til et andet, var det Judas fanehær, der var den første fanehær til at bryde op og gå forrest. Den sidste fanehær til at bryde op, og som gik bagerst, var Dans fanehær.


Da de første gang brød op på Herrens befaling ved Moses, var judæernes fanehær den første, der brød op … Derpå brød danitternes fanehær op som bagtrop” (4 Mose 10:13-14, 25)


Ifølge Yair Davidiy, en ultra-ortodoks jødisk forfatter til adskillige bøger om Israels 10 fortabte stammer, var dette fordi, at Juda blev anset for at være den stærkeste krigerstamme, mens Dan blev anset for at være den næststærkeste. Han citerer rabbi Abraham Ibn Ezra (1089-1164), som levede i det muslimsk besatte Spanien:


Kommentatoren rabbi Abraham Iben Ezra var af den mening, at Dan og Juda var de stærkeste krigerstammer. Det er derfor, at når de vandrede, var Juda forrest og Dan var bagerst (Iben Ezra 4 Mose 1:19). Deres job var at gå forrest i slaget og beskytte resten af Israel.” (Davidiy: Dan Will Redeem!)


Fingerpeg #3: Navnet Dan i stedet, hvor slaget fandt sted


Det tredje fingerpeg er navnet på stedet, hvor slaget fandt sted, hvor Dannebrog faldt ned.


Stedet i Estland, hvor slaget fandt sted, kaldtes Lyndanisse, hvor vi igen ser Dans navn. Efter danskernes sejr, byggede de en borg, der blev kaldt for Danskernes Borg, eller Castrum Danorum på latin. Esterne kaldte byen Taani-linna (direkte oversat: “Danskernes borg”), og den kaldes i dag Tallinn er er Estlands hovedstad.


Den bibelske parallel til dette er i det Gamle Testamente, hvor Dan lod til at være besat af at opkalde steder efter deres stamfader Dan:


Men danitternes område blev for trangt for dem. Derfor drog de op og angreb Leshem, indtog den og tog den med sværd; de tog den i besiddelse og bosatte sig i den, og de gav Leshem navnet Dan efter deres stamfader Dan.” (Josva 19:47)


De [600 bevæbnede mænd fra Dans stamme] drog op og slog lejr i Kirjat-Jearim i Juda. Derfor kaldes det sted den dag i dag Dans lejr; det ligger vest for Kirjat-Jearim.” (Dom 18:12)


De [600 bevæbnede mænd fra Dans stamme] gav byen navnet Dan efter deres stamfader Dan, som var søn af Israel. Tidligere hed den Lajish.” (Dom 18:29)


Fingerpeg #4: Dannebrog inspiration for de andre nordiske flag


Det fjerde fingerpeg er, hvordan at Dannebrog har inspireret de andre nordiske landes flag.


Forskellen mellem Johanitter-Ordenens flag og Dannebrog er, at korset i Johanitter-Ordenens flag er fuldstændig i midten både i længden og i højden. På Dannebrog er korset i midten i højden, men i længden er korsets midte tættere på masten eller flagstangen. Denne slags kors kaldes et nordisk kors, et skandinavisk kors eller et Skt Filips-kors.


Dannebrog har været grundlaget for de andre skandinaviske og nordiske landes flag. Alle de nordiske flag er baseret på de samme forhold som Dannebrog, i det såkaldte nordiske kors. Det første flag var Sveriges (tidl. 16. årh.), dernæst Norge (1821), Skåne (1870erne), Finland (1918), Færøerne (1940), Island (1944), Ålands-øerne (1954), og selv Shetlands-øerne (2005) og Orkney-øerne (2007). De to sidstnævnte blev befolket af nordmænd, men er i dag en del af Storbritannien.


Den bibelske parallel til dette findes igen i Israels vandring i ørkenen. Dans fanehær bestod af stammerne Dan, Asher og Naftali, men fanehærens leder-stamme var Dan.


Vi identificerer for det meste Danmark med Dan, Norge med Naftali og Sverige for det meste med Asher og Gad.


Konklusion


Disse fingerpeg, som forbinder Dannebrog med den israelitiske stamme Dan er i sig selv ikke bevis for, at nutidens danskere er efterkommere af den israelitiske Dans stamme. Men sammen med andre identifikationer fra historien, arkæologi, Bibel-profeti, heraldik, nationale karakteristika, m.v., er det endnu et indirekte bevis på, at danskerne er efterkommere af Dan, én af Israels 12 stammer.


15. juni, 2023
Bibliografi


Yair Davidiy: Dan Will Redeem! https://hebrewnations.com/articles/tribes/dan/dan-will-redeem!.html