Halloween & Israels 10 fortabte stammer


af Mikkel S. Kragh


Halloween er i dag en populær dag for børn i mange dele af verden. Det er også årets VIGTIGSTE for satanister og okkultister.


Halloween har sine rødder i den hedenske irsk-keltiske festival Samhain, der blev fejret den 31. oktober og den 1. november. Kelterne mente, at netop på dette tidspunkt af året var adskillelsen mellem de levendes verden og de dødes verden og åndeverdenen den mindste. Derfor manifesterede de døde og alfer, feer og andre ånder sig i de levendes verden. Fra et kristent synspunkt ved vi naturligvis, at disse såkaldte døde og ånder faktisk er dæmoner.


Den katolske kirke forsøgte at katolicere Samhain ved at gøre de to dage til Allehelgensaften og Allehelgendag. Allehelgensaften (All Hallows Eve) blev til Hallows' Even, som blev til Hallows' E'en, som blev til Halloween. Irske indvandrere bragte Samhain-Halloween med sig til Amerika, hvor det blev til det Halloween, vi kender i dag, med børn, der klæder sig i uhyggelige og dæmoniske kostumer, de dæmonisk udseende udskårne græskar, og opsætning af falske edderkoppespind og skeletter, o.s.v.


Enhver, der forsøger at følge Bibelens Gud og har gjort et minimum af studie af Halloween, vil vide, at Halloweens oprindelse er dybt dæmonisk og er noget, som kristne bør sky som pesten og aldrig tillade deres børn at deltage i.


Ypperstepræsten for Satans Kirke i San Fransisco, Californien, og forfatteren af Satans Bibel, Anton Szandor LaVey, udtalte endog: “Jeg er glad for, at kristne forældre lader deres børn tilbede djævelen i det mindste én nat om året. Velkommen til Halloween!”


Halloweens forbindelse til Israels 10 fortabte stammer


Israels 10 nordlige stammer i Kongeriget Israel blev invaderet og deporteret af Assyrer-riget omkring år 721 f.Kr. Årsagen var, at siden de havde løsrevet sig fra Davids og Salomos kongehus i Jerusalem ca. år 931 f.Kr., var de blevet ved med at tilbede hedenske guder og gudinder. Et mindretal af israelitterne blandt de 10 stammer tilbad Israels Gud, men som nation og som stammer tilbad de hedenske guder. Da de blev deporteret til nordlige områder i Assyrer-riget, tilbad de derfor fortsat hedenske guder.


Det interessante er, at én af de hedenske guder, der blev tilbedt i og omkring Israel, var Baal Samim, som betyder 'himlens herre'. Navnet på denne hedenske guddom er tæt på navnet på den keltisk-irske guddom Beal Samhain, eller Beal Samhan, som var den hedenske guddom, hvis festival udviklede sig til Halloween.


Yair Davidiy fra Jerusalem, en ortodoks jødisk forfatter af talrige bøger om Israels 10 fortabte stammer, skrev i bogen Ancestry: The Hebrew Identity of Celtic Races (2015):


I Irland blev den højeste guddom kaldt Beal (som betyder baal) eller Beal Samhan, hvis navn har en parallel i den syriske gud 'Baal Samim', hvis navn på hebraisk (Baal Shamayim) betyder 'himlens herre'. (Yair Davidiy: Ancestry: The Hebrew Identity of Celtic Races, s. 56, 2015)


Det er derfor muligt, at de 10 stammer bragte tilbedelsen af Baal Samim med sig ind i deres eksil og hele vejen til Irland, hvor israelitter, specielt af Dans stamme, endte.


Charles Vallancey


De fleste hedenske og sekulære forfattere udpeger den primære “gerningsmand” for at have dæmoniseret Halloween som værende Oberst-Løjtnant Charles Vallancey, den britiske militære landinspektør for Irland i slutningen af det 18. årh., som endte med at blive ekspert i irsk historie, sproghistorie og fortidsminder. Charles Vallancey skrev, at Samhain var en festival til 'dødens herre', en af de keltisk-irske dødsguder. Men i dag er den mest gentagede påstand, at Samhain blot var en festival for at markere 'sommerens ende', hvor det lyse halvår overgav sig til det mørke halvår.


Det pudsige ved dette er, at i vores sidste artikel, Israels 10 fortabte stammer i Europa: 2. del, var et af de sidste afsnit om keltisk-hebraiske ligheder. Og dér citerede vi Charles Vallancey, fordi at emnet i en af hans bøger - Essay On The Antiquity Of The Irish Language, Being A Collation Of The Irish With The Punic Language (1772) – var, at han mente, at irerne nedstammede fra såkaldte fønikere, og at det keltisk-irske sprog var en blanding af kartagisk-fønikisk og keltisk.


I Israels 10 fortabte stammer i Europa: 2. del viste vi, at mange israelitiske danitter rejste med fønikerne, og at de to ofte blev anset for at være ét folk:


I sammenligningen af det irske med de keltiske, puniske, fønikiske og hebraiske sprog, vil det stærkeste slægtskab (nej, en fuldkommen lighed i mange ord) forekomme; det kan derfor anses for at være en punisk-keltisk sammenblanding; og dette essay vil bevise, at dette er mere end blot en antagning. Irsk er derfor det mest indholdsrige sprog, der eksisterer; fordi at fra det hebraiske kom det fønikiske, fra det fønikiske det kartagiske, eller puniske, og derfra det æoliske, doriske, etruskiske, og fra disse kom latin...”


De irske forfattere er alle enige om, at de modtog deres bogstaver fra fønikerne, og at deres sprog blev kaldt bearla Féne, eller den fønikiske dialekt, om hvilket deres ældgamle manuskripter giver tilstrækkelig vidnesbyrd.” (Charles Vallancey: Essay On The Antiquity Of The Irish Language, Being A Collation Of The Irish With The Punic Language, s. 21-22, 1772)


Konklusion


Alt dette er naturligvis ikke bevis for, at Halloween har en forbindelse til Israels 10 fortabt stammer, men det viser, at det kunne være tilfældet.


Hvad enten der er en forbindelse mellem de hedenske guder, som Israels 10 fortabte stammer tilbedte, og Samhain-Halloween, så bør gudsfrygtige kristne under alle omstændigheder ikke deltage i Halloween.


Gud gav Israels 10 stammer et “skilsmissebevis”, som vi læser om i profeten Hoseas kap. 1, og Gud lod assyrerne deportere dem ud af Israels land. Årsagen var, at de var blevet ved med at tilbede hedenske guder, hvilket meget muligt kunne have inkluderet Baal Samim.


Hvis nutidens nationer, der er efterkommerne af Israels 10 fortabte stammer, fortsætter med ikke at følge Kristus – og at fejre Halloween er én måde at sige nej til Kristus - vil de også ende med at blive dømt af Israels Gud. Præcis ligesom oldtidens Israel og Juda blev det.


Oktober 2023




Bibliografi


Davidiy, Yair: Ancestry: The Hebrew Identity of Celtic Races (Jerusalem, Israel: Russell-Davis Publishers, 2015)

Vallancey, Charles: Essay On The Antiquity Of The Irish Language, Being A Collation Of The Irish With The Punic Language (London, Richard Ryan: 1818)