Ligheder mellem jødedommens Messias ben Josef & Prinsen af Dan & de to vidner fra Åbenbaringen


af Mikkel S. Kragh


Ifølge jødedommen kaldes den endelige Konge-Messias for Messias ben David (Messias søn af David). Men før han kommer og påbegynder den messianske æra, tror jødedommen på, at der vil fremstå en anden personage kaldt Messias ben Josef, som vil være en slags mini-messias. Ifølge nogle få jødiske kilder vil Messias ben Josef have en følgesvend kaldt Prinsen af Dans stamme. Messias ben Josef vil samle de gudsfrygtige fra de 10 fortabte stammer, kæmpe mod den fremtidige onde verdens-diktator, der vil kræve at blive tilbedt som Gud, og endelig tage til Jerusalem, hvor Messias ben Josef vil genforene Israel med Juda, for til sidst at blive slået ihjel i Jerusalem af den onde verdens-diktator.


Messias ben Josef & Prinsen af Dan i jødedommen


Troen på Messias ben Josef er bredt anerkendt i ortodoks jødedom, selv om det ikke er en tros-artikel, i modsætning til troen på Messias ben David, som det er nødvendigt at tro på, hvis man skal tilhøre ortodoks jødedom.


Troen på, at Messias ben Josef vil være fulgt af Prinsen af Dan er imidlertid kun lært af et par enkelte kilder. Rabbi Hillel Rivlin (1758-1833) fra Shklov i det Russiske Kejserrige (idag Belarus) skrev i Kol HaTor (“Turtelduens Stemme”), at Prinsen af Dan vil følge Messias ben Josef (Yair Davidiy: The Tasks of Moschiach ben Yoseph).


Rabbi Isaiah HaLevi Horovitz (ca. 1555-1630) skrev bogen Shnei Lukot HaBrit (“Lovens To Tavler”). I denne bog citerer rabbi Horovitz fra Zohar (den mest kendte tekst fra den jødiske mysticisme kaldt Kabbala, nedskrevet mellem 300-1200 e.v.t.), som siger, at Sariah fra Dans stamme vil hjælpe Messias ben Efraim (Messias ben Efraim er et andet navn for Messias ben Josef, som skal komme fra Efraims stamme.):


Dette er Sariah, som vil hjælpe Messias ben Efraim, og han er selv fra Dans stamme. Det er hans skæbne at tage hævn i krigene mod de andre nationer.” (Zohar, Balak 194:b) (Yair Davidiy: The Messiah son of Ephraim and the Tribe of Dan)Jødedommens tro på, at Messias ben Josef vil blive hjulpet af Prinsen af Dan er m.a.o. et mindretals-synspunkt. Men ikke desto mindre så er der jødiske lærde, som har troet på dette og skrevet om det.Årsagen til at de 10 fortabte stammer vil tro på Messias ben JosefHvorfor vil de 10 fortabte stammer tro på og følge Messias ben Josef og “Messias ben Dan” - hvis vi kan kalde Prinsen af Dan det – når de fremstår for verden og begynder genforeningen af de 10 fortabte stammer og Juda (jøderne)? Årsagen er, at i de 10 fortabte stammers Hellige Skrifter bliver Messias ben Josef og Prinsen af Dan nævnt, men med andre navne.


Israels 10 fortabte stammer er primært kristne. I den sidste bog i det kristne Nye Testamente, Johannes' Åbenbaring, nævnes i kap. 11 “to vidner”, eller de to sidste store profeter, der vil fremstå for verden før Konge-Messias'ens komme, som kristne blandt flere titler også kalder for Messias ben David.


Andre mennesker udover mig selv har bemærket ligheden mellem de to vidner i Åbenbaringen og Messias ben Josef. Men hvis man forbinder de to vidner i Åbenbaringen kap. 11 med et andet vigtigt profeti i Åbenbaringen kap. 7, så er ligheden mellem de to vidner og Messias ben Josef og Prinsen af Dan så stor, at de næsten er identiske.


De to vidner & de 144.000 israelitter i Åbenbaringen


Ifølge Åbenbaringen kap. 7 vil Gud besegle og beskytte 144.000 israelitter fra Israels 12 stammer, før den Store Trængsel begynder, hvor Antikrist vil forfølge Israel og verden generelt. Listen over de 12 stammer i Åbenbaringen kap. 7 har imidlertid nogle afvigelser, som teologer har grublet over i knap 2.000 år.


Den korte forklaring er, at Dans navn mangler og der mangler 12.000 fra Dans stamme, og at Efraims navn mangler og der mangler 12.000 fra Efraims stamme. Årsagen er, at de to vidner er fra Dan og Efraim, og at de leder de 144.000 israelitter. Disse to vidner er de samme personager, som jødedommen kender som Messias ben Josef og hans mindre kendte følgesvend Prinsen af Dan.


Den mere detaljerede forklaring er: Der er 12.000 fra hver af Israels 12 stammer, i alt 144.000. Men afvigelserne er følgende:

 1. Dan mangler fuldstændig, og Manasse har taget Dans plads.

 2. Efraim mangler også, men “Josefs stamme” er der.


Angående Manasse: Dette betyder, at der er 12.000 manasitter fra Manasses stamme, plus 6.000 manasitter fra “Josefs stamme”, fordi at sidstnævnte er halv Manasse og halv Efraim. M.a.o. så er Manasse overrepræsenteret med 18.000 israelitter. Årsagen til, at Manasse er overrepræsenteret er, at førstefødselsretten blev givet til Josef (1 Krøn 5:1-2), og Manasse er Josefs søn.


Angående Efraim: Efraim er Manasses broder, og vi ville derfor forvente, at Efraim også var repræsenteret med 18.000 israelitter. Men der er kun 6.000 efraimitter, hvilket betyder, at Efraim er underrepræsenteret sammenlignet med de andre 12 stammer. Dette giver slet ikke mening, fordi Efraim var én af førstefødselsret-stammerne, og Jakob profeterede, at Efraim ville blive større end Manasse (1 Mose 48:19). Ikke blot er Efraim underrepræsenteret ved at have 12.000 færre israelitter end sin broder Manasse, men Efraims navn mangler også.


Angående Dan: Dan mangler fuldstændig fra Åbenbaringen kap. 7. De andre stammer er der med 12.000 israelitter (udover Efraim og Manasse), men der er ikke en eneste danit. Dans navn mangler også.


Med andre ord: Dans navn mangler, og der mangler 12.000 fra Dans stamme, og Efraims navn mangler, og der mangler 12.000 fra Efraims stamme.


Dette er løsningen på mysteriet: De to vidner fra Åbenbaringen kap. 11 er fra Dan og Efraim.


Eftersom de 144.000 israelitter er de mest gudsfrygtige af Jordens folk, vil de naturligvis følge Guds to profeter, eller vidner. De to vidner, eller profeter, vil være fra Dan og Efraim. Dette er grunden til, at Dan og Efraim mangler med 12.000 mænd hver i Åbenbaringen kap. 7, og hvorfor deres navne ikke er der.


Jeg kender ikke til andre kristne, som er kommet til denne konklusion, indtil nu. Men jødedommens forventninger om Messias ben Josef og “Messias ben Dan” er næsten identiske.


Ligheder mellem Messias ben Josef & Prinsen af Dan & de to vidner


Her er en sammenligning over, hvad de to vidner fra Åbenbaringen kap. 11 og Messias ben Josef og Prinsen af Dan siges at skulle gøre (Jeg baserer for det meste dette på Otot ha-Mashiah (“Tegnene på Messias”), nedskrevet ca. 620 e.v.t., i David C. Mitchell: Messiah ben Joseph (2016), s. 165-170):


 1. De to vidner er fra stammerne Efraim og Dan

  Messias ben Josef og Prinsen af Dan er fra stammerne Efraim og Dan.

 2. De to vidner vil samle 144.000 fra Israels 12 stammer omkring sig.

  Messias ben Josef og Prinsen af Dan vil samle tusinder af Israels 10 fortabte stammer omkring sig og forene sig med Juda (jøderne).

 3. De to vidner vil profetere mod Antikrist/Dyret og Gud vil beskytte dem.

  Messias ben Josef og Prinsen af Dan vil kæmpe mod Armilus Satans søn/Gog og Gud vil beskytte dem.

 4. De to vidner vil blive dræbt i Jerusalem af “dyret, der stiger op af afgrunden”, og deres lig vil ligge i Jerusalems gader i 3,5 dage.

  Messias ben Josef vil blive dræbt i Jerusalem af Armilus Satans søn/Gog, og hans lig vil ligge i Jerusalems gader.

 5. Gud vil genoprejse de to vidner fra de døde 3,5 dage senere og tage dem til Himlen.

  Messias ben Josef vil være den første, der bliver genoprejst fra de døde af Messias ben David.

 6. Messias ben David vil vende tilbage sammen med englene og de genoprejste hellige, herunder de to vidner, og besejre Antikrist/Dyret, og påbegynde det Messianske Kongerige.

  Messias ben David vil vende tilbage, genoprejse Messias ben Josef fra de døde, besejre Armilus Satans søn/Gog, og påbegynde det Messianske Kongerige.


Lighederne mellem de to vidner og Messias ben Josef og Prinsen af Dan er så påfaldende, at de kun kan hentyde til de to samme personager.


Når disse to Israels Guds profeter fremstår, vil både de 10 fortabte stammer og Juda tro, at de er profeter, hvad enten de tror på kristendommen eller jødedommen. Dette er en stor sandhed at erkende: At genforeningen af Israels 10 fortabte stammer og Juda (jøderne) vil begynde, ikke når Konge-Messias'en kommer, men FØR Hans komme.


juni 2023

Bibliografi


Yair Davidiy: The Tasks of Moschiach ben Yoseph: https://www.britam.org/task.html

Yair Davidiy: The Messiah son of Ephraim and the Tribe of Dan: https://hebrewnations.com/articles/bible/mbjtoday/danmbj.html

David C. Mitchell: Messiah ben Joseph (Campbell Publications, 2016)