Til venstre: Israels og Dans hovedvandringsrute, lavet ved at kombinere vidnesbyrdene fra det Gamle Testamente, Snorre Sturlasson og Thor Heyerdahl. Andre vandringsruter er ikke vist på dette kort.

 

Left:

Israel's and Dan's main trek route, made by combining the testimonies of the Old Testament, Snorre Sturlasson, and Thor Heyerdahl. Other trek routes are not shown on this map.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre: Gammelt Anglo-Israel-kort over Israels vandringer.

 

 

Left: Old Anglo-Israel map on Israel's wanderings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre: Israels stammer i Europa idag. De indfødte folkeslag i nordvest-Europa er for det meste af israelitisk oprindelse. Andre af de indfødte folkeslag i Europa har større eller mindre israelitiske elementer, specielt fra Gads stamme gennem goterne.

Left: The tribes of Israel in Europe today. The native peoples of North-west Europe are mainly of Israelite origin. Other of the native peoples of Europe have larger or smaller Israelite elements, especially from the tribe of Gad through the Goths.

 

 

 

 

 

nordiskisrael.dk - Israels 12 stammer

nordiskisrael.dk - The 12 tribes of Israel